Doelstellingen

In de akte van oprichting staan de volgende doelen geformuleerd onder artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

  • het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiĆ«le middelen ten behoeve van Perron 1 in Oosterheem (gemeente Zoetermeer) zoals nader omschreven in dit lid 1;
  • het opzetten en tot uitvoering brengen van activiteiten en projecten met een christelijke (identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet-identiteitsgebonden), gericht op personen woonachtig in Oosterheem (gemeente Zoetermeer); en
  • het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting zal de gelden zoveel mogelijk besteden aan activiteiten en projecten waaraan zo weinig mogelijk overheadkosten verbonden zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen en subsidies.

De stichting beoogt niet het maken van winst.