Doelstellingen

In de akte van oprichting staan de volgende doelen geformuleerd onder artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

  • het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van Perron 1 in Oosterheem (gemeente Zoetermeer) zoals nader omschreven in dit lid 1;
  • het opzetten en tot uitvoering brengen van activiteiten en projecten met een christelijke (identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet-identiteitsgebonden), gericht op personen woonachtig in Oosterheem (gemeente Zoetermeer); en
  • het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting zal de gelden zoveel mogelijk besteden aan activiteiten en projecten waaraan zo weinig mogelijk overheadkosten verbonden zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen en subsidies.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid

Vrijwilligers

Het vrijwilligerswerk binnen onze stichting wordt onverplicht en onbetaald georganiseerd.

  • Onverplicht wil zeggen dat de vrijwilligers zelf kiezen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Dit betekent echter niet dat het vrijblijvend is.
  • Onbetaald wil zeggen dat er geen materiële beloning of betaling tegenover het werk staat dat door de vrijwilligers is verricht. De reëel gemaakte kosten voor het vrijwilligerswerk (reiskosten, e.d.) worden wel vergoed.

Hoewel vrijwilligers hun werk in principe onbetaald doen moet het hen geen geld kosten. Voor ongevallen, materiële schade en calamiteiten heeft de stichting voorzieningen getroffen. Het bestuur betaalt dus geen vrijwilligersvergoedingen uit. Een enkele uitzondering hierop kan worden gemaakt indien sprake is van specifieke deskundigheid of vaardigheid.

Bestuur

Bestuursleden verrichten hun werk eveneens onbezoldigd. Reëel gemaakte kosten zoals reiskosten worden wel vergoed.

Opbouwwerkers

Opbouwwerkers in vaste dienst worden beloond volgens de schalen die de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hiervoor hanteert. De uitvoering is in handen gelegd van het kerkelijk bureau van de Christelijke Gereformeerde kerken in Veenendaal.

ANBI Stichting Perron 1

De stichting Perron 1 heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI status. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften. Daarnaast is de ANBI-status ook voor donateurs of gevers van belang, die kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

Hieronder vindt u alle wettelijk vereiste gegevens over Stichting Perron 28.

Statutaire naam:Stichting Perron 1
KvK-nummer:27315016
RSIN:819139099
Bezoekadres:Schiebroekstraat 1, 2729 LR Zoetermeer
Postadres:Linieschans 78, 2728 GD Zoetermeer
Telefoon:06-11653972
E-mail:info@perron1zoetermeer.nl
Website:www.perron1zoetermeer.nl
Bestuur:Bekijk de bestuurssamenstelling
Verslag van de activiteiten:Bekijk het verslag van de activiteiten
Financiële verantwoording:Bekijk de financiele verantwoording

Wandelclub 55+

Bewegen is voor veel mensen heel goed, maar zomaar in je eentje gaan lopen, hmmm dan moet je erg gemotiveerd zijn. Samen gaat wandelen soms vanzelf. Rollators zijn geen probleem, juist doen!
We maken onder begeleiding van Roelf afwisselende wandelingen vanaf Enjoy Life aan het Oosterheemplein 198. Als er veel mensen zijn die lange wandelingen willen doen dan gaan we twee groepen maken. Een korte en een lange afstand. Vanwege Covid- 19 wandelen we in tweetallen. Daarna drinken we bij de inloop van Perron 1 in de Oosterkerk een kop koffie of thee. Van daaruit gaat ieder dan weer naar huis.

Informatie via Jacqueline: jacqueline@perron1zoetermeer of 06-1153972

Ontmoetingsmaaltijd

Helaas gaat deze activiteit i.v.m. Covid-19 voorlopig niet door.

Geen zin om te koken? Vindt u het gezellig om anderen te ontmoeten? Dan zijn er de ontmoetingsmaaltijden!

Iedere maandag is er aan de Schiebroekstraat 1 een maaltijd van 17.30 uur tot 19.30 uur gezamenlijk met Middin bewoners.

U krijgt dan een menu van 3 gangen voor  gekookt door afwisselende koks. De inloop is vanaf 17.15 uur.

Kosten: € 3,50 p.p.

Aanmelden is noodzakelijk uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de maaltijd, want er is plaats voor max. 25 deelnemers.

Opgeven kan via maaltijd@perron1zoetermeer.nl of tel: 06-11653972

Welkom!

Inloopochtend

Op vrijdagochtend is er gelegenheid om bij onze inloop een praatje te maken, koffie en thee te drinken en buurtbewoners te ontmoeten. Alle leeftijden zijn welkom.

Tevens zijn wij inlooppunt van de wijk Oosterheem. Dat betekent dat u / jij met al uw vragen over de wijk bij ons terecht kunt.

Deze inloop is tijdelijk in de Oosterkerk tot we weer op onze eigen locatie  bij Middin aan de Schiebroekstraat 1 terecht kunnen.

Loop gerust eens een keertje binnen!