Beloningsbeleid

Vrijwilligers

Het vrijwilligerswerk binnen onze stichting wordt onverplicht en onbetaald georganiseerd.

  • Onverplicht wil zeggen dat de vrijwilligers zelf kiezen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Dit betekent echter niet dat het vrijblijvend is.
  • Onbetaald wil zeggen dat er geen materiële beloning of betaling tegenover het werk staat dat door de vrijwilligers is verricht. De reëel gemaakte kosten voor het vrijwilligerswerk (reiskosten, e.d.) worden wel vergoed.

Hoewel vrijwilligers hun werk in principe onbetaald doen moet het hen geen geld kosten. Voor ongevallen, materiële schade en calamiteiten heeft de stichting voorzieningen getroffen. Het bestuur betaalt dus geen vrijwilligersvergoedingen uit. Een enkele uitzondering hierop kan worden gemaakt indien sprake is van specifieke deskundigheid of vaardigheid.

Bestuur

Bestuursleden verrichten hun werk eveneens onbezoldigd. Reëel gemaakte kosten zoals reiskosten worden wel vergoed.

Opbouwwerkers

Opbouwwerkers in vaste dienst worden beloond volgens de schalen die de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hiervoor hanteert. De uitvoering is in handen gelegd van het kerkelijk bureau van de Christelijke Gereformeerde kerken in Veenendaal.