Perron 1 rondt af – Perron Oosterheem gaat door!

Vanaf 1 april 2023 stopt Stichting Perron 1 met de organisatie van het missionaire en diaconale werk in Oosterheem. Er zijn verschillende reden voor deze stap. Er is sprake van onvoldoende aanwas van vrijwilligers die activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren en van blijvende onzekerheid over de financiën. Ook treden binnenkort twee leden van het stichtingsbestuur af, zonder dat er zicht is op opvolging.

Onze werker missionair Jacqueline Gravesteijn is 5 jaar lang namens Perron 1 actief geweest in Oosterheem, steeds pionierend en met grote inzet en bevlogenheid. Daarbij heeft zij altijd oog en hart gehad voor de noden van de eenzame en om andere reden kwetsbare wijkbewoners. Als bestuur zijn we haar hiervoor veel dank verschuldigd. Dank is er ook voor alle vrijwilligers en voor de financiële bijdragen van de gemeente Zoetermeer, Kansfonds/Fonds Franciscus, Het Lichtbaken en particuliere gevers.

Het is de bedoeling dat de belangrijkste activiteiten van Perron 1 doorgaan en worden overgedragen aan Perron Centrum, het missionaire inloopcentrum van de Oosterkerk en, indien gewenst, andere partijen in de wijk. Met Perron Centrum, waarmee de afgelopen jaren al werd samengewerkt, zijn we in overleg om tot goede afspraken te komen over een warme overdracht van de activiteiten. Zij hebben de intentie om de buurtmaaltijden en inloop bij Middin, locatie Heemburgh, maar ook de maaltijden in WZH Oosterheem en verschillende jaarlijkse activiteiten te laten doorgaan, want de behoefte hieraan bij wijkbewoners is onverminderd groot. Over hoe dit zal gebeuren hopen we zo snel als mogelijk, maar uiterlijk april helderheid te kunnen verschaffen.
Over het afscheid van Jacqueline wordt u binnenkort geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Hans Schwartz – Voorzitter Perron 1