Programma Stille Week en Pasen

Een hele week even niet vergaderen en overleggen, hollen, vliegen en maar weer doorgaan. Nee we richten ons op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maak je tijd vrij en doe als het even kan elk moment mee, zodat de boodschap van Pasen nog meer dan anders wellicht bij je binnenkomt. 

2 april 17.00 – 18.15 uur Passiedienst
Als opmaat naar de Stille Week wordt er op Palmzondag een Passiedienst gehouden. Aan deze bijzondere dienst zal een gelegenheidskoor meewerken o.l.v. Johan van Oeveren. Ds. Pieter Baas zal de verbindende teksten spreken. 

3 – 5 april 19.30 – 20.15 uur Vesper
Van maandag tot en met woensdag is er elke avond een vesper. Stap even uit het lawaai en de drukte van alledag en volg Jezus op zijn Via Dolorosa aan de hand van passages uit het Lukasevangelie. De vespers kenmerken zich door een verstilde sfeer, omlijst met muziek, zang en gebed. 

6 april 19.30 – 20.45 uur Witte Donderdag – Maaltijd van Jezus
Jezus zegt onderweg naar Golgotha: ‘huil niet om Mij’. Een opmerkelijke uitspraak voor Iemand die weet dat Hij binnenkort aan het kruis geslagen zal worden. Op deze Witte Donderdag komen we in een vesperdienst samen, waar we ook het Heilig Avondmaal vieren. Ds. Pieter Baas en missionair pionier Timo Hagendijk zullen de vesperdienst leiden. 

7 april 19.30 – 20.45 uur Goede Vrijdag
De dag dat Jezus sterft aan het kruis is een zwarte bladzijde. Toch noemen we deze dag ‘Goede Vrijdag’ omdat Jezus’ dood niet zinloos is geweest. Zijn dood betekent voor ons namelijk redding en leven. Ds. Pieter Baas en Timo Hagendijk zullen de dienst verzorgen. 

8 april 19.30 – 20.30 Stille Zaterdag vesper m.m.v. Worship
En toen werd het stil. Doodstil. Op sabbat werd er gerouwd en gerust. We kijken in deze vesper terug op Jezus sterven o.a. door een kruis in de kerk te dragen. Maar kijken ook vooruit. Hij deed dit om ons een toekomst vol van hoop te geven. De dood moet zwijgen. Om stil van te worden op stille zaterdag. Maar ook om van te zingen.

9 april 10.00 en 17.00 uur Paasdienst of Paasmeeting en Hart4U
Vandaag is het feest. Jezus is werkelijk opgestaan. Daardoor kan Hij zomaar naast je lopen. maar herken je Hem dan ook? Daarover gaat het zowel in de kerkdienst waar ds Pieter Baas voorgaat als in de Perronmeeting waar Timo Hagendijk de spreker is. Ook zullen we met elkaar mooie Paasliederen zingen m.m.v. een aantal muzikanten en zangers. ‘s Middags is er een Hart4U-dienst met Theo Vreugdenhil en muzikale inbreng van de band. 

Kinderkleding- en speelgoedbeurs: 1 april 2023

Op 1 april organiseren we weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs van 9.00-12.00 uur! De opbrengst is voor het Perronwerk. Vanaf nu kunt u uw kinderkleding (t/m maat 176) en speelgoed weer inleveren: onder de kapstok in de Oosterkerk of ’s morgens bij peuterspeelzaal BijMarij (Willem Alexanderplantsoen 1).

Kleedjesmarkt voor kinderen
Voor kinderen organiseren we dit keer ook een kleedjesmarkt. Meld je voor 18 maart aan via kinderkledingbeursperron@gmail.com als je zelf speelgoed wilt verkopen.

Wil je meehelpen bij het uitzoeken of op 1 april, laat het ons weten via de mail.

Kliederkerk: ‘Circle of life’

Zondag is het zover. De eerste Kliederkerk in basisschool het Noorderlicht. We zien uit naar mooie ontmoetingen rondom het thema Circle of Life. De Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen.

Allereerst is er een uur om in allerlei verschillende ontdekhoeken bezig te zijn met het thema. Zo wordt er een gezamenlijk schilderij gemaakt, kun je met droogbloemen aan de slag of van afval kunst maken.

Er zal ook een koffiehoek zijn waarin je gezellig met elkaar kunt praten over het thema. Er is voor iedereen en alle leeftijden iets te doen.

Daarna is er een viering in de grote ruimte en aansluitend wat te eten en te drinken.

De inloop is om 09.30 uur en we starten om 10.00 uur. Je vindt ons niet in de Oosterkerk, maar op het adres: Spitsbergen 5. Welkom!

Perron 1 rondt af – Perron Oosterheem gaat door!

Vanaf 1 april 2023 stopt Stichting Perron 1 met de organisatie van het missionaire en diaconale werk in Oosterheem. Er zijn verschillende reden voor deze stap. Er is sprake van onvoldoende aanwas van vrijwilligers die activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren en van blijvende onzekerheid over de financiën. Ook treden binnenkort twee leden van het stichtingsbestuur af, zonder dat er zicht is op opvolging.

Onze werker missionair Jacqueline Gravesteijn is 5 jaar lang namens Perron 1 actief geweest in Oosterheem, steeds pionierend en met grote inzet en bevlogenheid. Daarbij heeft zij altijd oog en hart gehad voor de noden van de eenzame en om andere reden kwetsbare wijkbewoners. Als bestuur zijn we haar hiervoor veel dank verschuldigd. Dank is er ook voor alle vrijwilligers en voor de financiële bijdragen van de gemeente Zoetermeer, Kansfonds/Fonds Franciscus, Het Lichtbaken en particuliere gevers.

Het is de bedoeling dat de belangrijkste activiteiten van Perron 1 doorgaan en worden overgedragen aan Perron Centrum, het missionaire inloopcentrum van de Oosterkerk en, indien gewenst, andere partijen in de wijk. Met Perron Centrum, waarmee de afgelopen jaren al werd samengewerkt, zijn we in overleg om tot goede afspraken te komen over een warme overdracht van de activiteiten. Zij hebben de intentie om de buurtmaaltijden en inloop bij Middin, locatie Heemburgh, maar ook de maaltijden in WZH Oosterheem en verschillende jaarlijkse activiteiten te laten doorgaan, want de behoefte hieraan bij wijkbewoners is onverminderd groot. Over hoe dit zal gebeuren hopen we zo snel als mogelijk, maar uiterlijk april helderheid te kunnen verschaffen.
Over het afscheid van Jacqueline wordt u binnenkort geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Hans Schwartz – Voorzitter Perron 1