Benefietconcert zaterdag 15-4

Zaterdag 15 april, aanvang 19.30 uur, is er een benefietconcert in de Oosterkerk. De opbrengst is voor de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Met medewerking van het Zoetermeers Mannenkoor – The Spinter Singers – Gospelkoor Crossroads – Zoetermeers koor Invasion – Shantykoor geen C te hoog. 
Kaarten à €15 (incl drankje in de pauze) te bestellen via kaartverkoop@invasion.nl of bel 06-39797097

Kinderkleding- en speelgoedbeurs: 1 april 2023

Op 1 april organiseren we weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs van 9.00-12.00 uur! De opbrengst is voor het Perronwerk. Vanaf nu kunt u uw kinderkleding (t/m maat 176) en speelgoed weer inleveren: onder de kapstok in de Oosterkerk of ’s morgens bij peuterspeelzaal BijMarij (Willem Alexanderplantsoen 1).

Kleedjesmarkt voor kinderen
Voor kinderen organiseren we dit keer ook een kleedjesmarkt. Meld je voor 18 maart aan via kinderkledingbeursperron@gmail.com als je zelf speelgoed wilt verkopen.

Wil je meehelpen bij het uitzoeken of op 1 april, laat het ons weten via de mail.

Kliederkerk: ‘Circle of life’

Zondag is het zover. De eerste Kliederkerk in basisschool het Noorderlicht. We zien uit naar mooie ontmoetingen rondom het thema Circle of Life. De Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen.

Allereerst is er een uur om in allerlei verschillende ontdekhoeken bezig te zijn met het thema. Zo wordt er een gezamenlijk schilderij gemaakt, kun je met droogbloemen aan de slag of van afval kunst maken.

Er zal ook een koffiehoek zijn waarin je gezellig met elkaar kunt praten over het thema. Er is voor iedereen en alle leeftijden iets te doen.

Daarna is er een viering in de grote ruimte en aansluitend wat te eten en te drinken.

De inloop is om 09.30 uur en we starten om 10.00 uur. Je vindt ons niet in de Oosterkerk, maar op het adres: Spitsbergen 5. Welkom!

Perron 1 rondt af – Perron Oosterheem gaat door!

Vanaf 1 april 2023 stopt Stichting Perron 1 met de organisatie van het missionaire en diaconale werk in Oosterheem. Er zijn verschillende reden voor deze stap. Er is sprake van onvoldoende aanwas van vrijwilligers die activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren en van blijvende onzekerheid over de financiën. Ook treden binnenkort twee leden van het stichtingsbestuur af, zonder dat er zicht is op opvolging.

Onze werker missionair Jacqueline Gravesteijn is 5 jaar lang namens Perron 1 actief geweest in Oosterheem, steeds pionierend en met grote inzet en bevlogenheid. Daarbij heeft zij altijd oog en hart gehad voor de noden van de eenzame en om andere reden kwetsbare wijkbewoners. Als bestuur zijn we haar hiervoor veel dank verschuldigd. Dank is er ook voor alle vrijwilligers en voor de financiële bijdragen van de gemeente Zoetermeer, Kansfonds/Fonds Franciscus, Het Lichtbaken en particuliere gevers.

Het is de bedoeling dat de belangrijkste activiteiten van Perron 1 doorgaan en worden overgedragen aan Perron Centrum, het missionaire inloopcentrum van de Oosterkerk en, indien gewenst, andere partijen in de wijk. Met Perron Centrum, waarmee de afgelopen jaren al werd samengewerkt, zijn we in overleg om tot goede afspraken te komen over een warme overdracht van de activiteiten. Zij hebben de intentie om de buurtmaaltijden en inloop bij Middin, locatie Heemburgh, maar ook de maaltijden in WZH Oosterheem en verschillende jaarlijkse activiteiten te laten doorgaan, want de behoefte hieraan bij wijkbewoners is onverminderd groot. Over hoe dit zal gebeuren hopen we zo snel als mogelijk, maar uiterlijk april helderheid te kunnen verschaffen.
Over het afscheid van Jacqueline wordt u binnenkort geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Hans Schwartz – Voorzitter Perron 1

Pinksterwandeling

Ben je benieuwd naar wat de liefde van Pinksteren voor jou kan betekenen? Doe dan mee aan de Pinksterwandeling die start op zondag 23 mei om 11.30 uur bij de Oosterkerk in Oosterheem. We maken een wandeling door de buurt waar op 9 punten vragen te beantwoorden zijn. Het is een ontdekkingstocht met bezinning die je een kijkje in de spiegel geeft over je eigen leven. De wandeling is geschikt voor iedereen, of je nu gelooft of niet.

Aanmelden kan via: perronoosterheem.nl/aanmelden/perronmeeting/

Bij slecht weer wordt de wandeling binnen gehouden.

KahootQuiz

Het is tijd voor iets leuks!

Vrijdagavond 26 maart organiseren we van 19.30u-20.30u een KahootQuiz voor jong en oud uit de Oosterkerk en het Perron.

Hoe werkt het?

* De quizmasters Timo en Jeanne staan in de Oosterkerk. Zij zijn te zien via ZOOM. De link voor de quiz ontvang je als je je aanmeldt via het aanmeldformulier

* Tijdens de uitzending zullen de ze inlogcode voor de KahootQuiz doorgeven.

* Het is het makkelijkste om twee ‘devices’ te gebruiken. Bijvoorbeeld te kijken via de computer of tablet en de quiz te spelen op de mobiele telefoon

* Nog vragen? mail Timo Hagendijk

Heel veel succes en vooral heel veel plezier!

Doelstellingen

In de akte van oprichting staan de volgende doelen geformuleerd onder artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

  • het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van Perron 1 in Oosterheem (gemeente Zoetermeer) zoals nader omschreven in dit lid 1;
  • het opzetten en tot uitvoering brengen van activiteiten en projecten met een christelijke (identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet-identiteitsgebonden), gericht op personen woonachtig in Oosterheem (gemeente Zoetermeer); en
  • het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting zal de gelden zoveel mogelijk besteden aan activiteiten en projecten waaraan zo weinig mogelijk overheadkosten verbonden zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen en subsidies.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid

Vrijwilligers

Het vrijwilligerswerk binnen onze stichting wordt onverplicht en onbetaald georganiseerd.

  • Onverplicht wil zeggen dat de vrijwilligers zelf kiezen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Dit betekent echter niet dat het vrijblijvend is.
  • Onbetaald wil zeggen dat er geen materiële beloning of betaling tegenover het werk staat dat door de vrijwilligers is verricht. De reëel gemaakte kosten voor het vrijwilligerswerk (reiskosten, e.d.) worden wel vergoed.

Hoewel vrijwilligers hun werk in principe onbetaald doen moet het hen geen geld kosten. Voor ongevallen, materiële schade en calamiteiten heeft de stichting voorzieningen getroffen. Het bestuur betaalt dus geen vrijwilligersvergoedingen uit. Een enkele uitzondering hierop kan worden gemaakt indien sprake is van specifieke deskundigheid of vaardigheid.

Bestuur

Bestuursleden verrichten hun werk eveneens onbezoldigd. Reëel gemaakte kosten zoals reiskosten worden wel vergoed.

Opbouwwerkers

Opbouwwerkers in vaste dienst worden beloond volgens de schalen die de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hiervoor hanteert. De uitvoering is in handen gelegd van het kerkelijk bureau van de Christelijke Gereformeerde kerken in Veenendaal.