Pinksterwandeling

Ben je benieuwd naar wat de liefde van Pinksteren voor jou kan betekenen? Doe dan mee aan de Pinksterwandeling die start op zondag 23 mei om 11.30 uur bij de Oosterkerk in Oosterheem. We maken een wandeling door de buurt waar op 9 punten vragen te beantwoorden zijn. Het is een ontdekkingstocht met bezinning die je een kijkje in de spiegel geeft over je eigen leven. De wandeling is geschikt voor iedereen, of je nu gelooft of niet.

Aanmelden kan via: perronoosterheem.nl/aanmelden/perronmeeting/

Bij slecht weer wordt de wandeling binnen gehouden.

KahootQuiz

Het is tijd voor iets leuks!

Vrijdagavond 26 maart organiseren we van 19.30u-20.30u een KahootQuiz voor jong en oud uit de Oosterkerk en het Perron.

Hoe werkt het?

* De quizmasters Timo en Jeanne staan in de Oosterkerk. Zij zijn te zien via ZOOM. De link voor de quiz ontvang je als je je aanmeldt via het aanmeldformulier

* Tijdens de uitzending zullen de ze inlogcode voor de KahootQuiz doorgeven.

* Het is het makkelijkste om twee ‘devices’ te gebruiken. Bijvoorbeeld te kijken via de computer of tablet en de quiz te spelen op de mobiele telefoon

* Nog vragen? mail Timo Hagendijk

Heel veel succes en vooral heel veel plezier!

Doelstellingen

In de akte van oprichting staan de volgende doelen geformuleerd onder artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

  • het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van Perron 1 in Oosterheem (gemeente Zoetermeer) zoals nader omschreven in dit lid 1;
  • het opzetten en tot uitvoering brengen van activiteiten en projecten met een christelijke (identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet-identiteitsgebonden), gericht op personen woonachtig in Oosterheem (gemeente Zoetermeer); en
  • het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting zal de gelden zoveel mogelijk besteden aan activiteiten en projecten waaraan zo weinig mogelijk overheadkosten verbonden zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen en subsidies.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid

Vrijwilligers

Het vrijwilligerswerk binnen onze stichting wordt onverplicht en onbetaald georganiseerd.

  • Onverplicht wil zeggen dat de vrijwilligers zelf kiezen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen. Dit betekent echter niet dat het vrijblijvend is.
  • Onbetaald wil zeggen dat er geen materiële beloning of betaling tegenover het werk staat dat door de vrijwilligers is verricht. De reëel gemaakte kosten voor het vrijwilligerswerk (reiskosten, e.d.) worden wel vergoed.

Hoewel vrijwilligers hun werk in principe onbetaald doen moet het hen geen geld kosten. Voor ongevallen, materiële schade en calamiteiten heeft de stichting voorzieningen getroffen. Het bestuur betaalt dus geen vrijwilligersvergoedingen uit. Een enkele uitzondering hierop kan worden gemaakt indien sprake is van specifieke deskundigheid of vaardigheid.

Bestuur

Bestuursleden verrichten hun werk eveneens onbezoldigd. Reëel gemaakte kosten zoals reiskosten worden wel vergoed.

Opbouwwerkers

Opbouwwerkers in vaste dienst worden beloond volgens de schalen die de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hiervoor hanteert. De uitvoering is in handen gelegd van het kerkelijk bureau van de Christelijke Gereformeerde kerken in Veenendaal.

Bestuur


Bij de KvK staan de volgende bestuursleden ingeschreven:

  • Hans Schwartz, voorzitter
  • Peter Heek, penningmeester
  • Joke Torn, secretaris

ANBI Stichting Perron 1

De stichting Perron 1 heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI status. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften. Daarnaast is de ANBI-status ook voor donateurs of gevers van belang, die kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

Hieronder vindt u alle wettelijk vereiste gegevens over Stichting Perron 28.

Statutaire naam:Stichting Perron 1
KvK-nummer:27315016
RSIN:819139099
Bezoekadres:Schiebroekstraat 1, 2729 LR Zoetermeer
Postadres:Linieschans 78, 2728 GD Zoetermeer
Telefoon:06-11653972
E-mail:info@perron1zoetermeer.nl
Website:www.perron1zoetermeer.nl
Bestuur:Bekijk de bestuurssamenstelling
Verslag van de activiteiten:Bekijk het verslag van de activiteiten
Financiële verantwoording:Bekijk de financiele verantwoording