Doelstellingen

In de akte van oprichting staan de volgende doelen geformuleerd onder artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

  • het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van Perron 1 in Oosterheem (gemeente Zoetermeer) zoals nader omschreven in dit lid 1;
  • het opzetten en tot uitvoering brengen van activiteiten en projecten met een christelijke (identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet-identiteitsgebonden), gericht op personen woonachtig in Oosterheem (gemeente Zoetermeer); en
  • het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting zal de gelden zoveel mogelijk besteden aan activiteiten en projecten waaraan zo weinig mogelijk overheadkosten verbonden zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen en subsidies.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

ANBI Stichting Perron 1

De stichting Perron 1 heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI status. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften. Daarnaast is de ANBI-status ook voor donateurs of gevers van belang, die kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

Hieronder vindt u alle wettelijk vereiste gegevens over Stichting Perron 28.

Statutaire naam:Stichting Perron 1
KvK-nummer:27315016
RSIN:819139099
Bezoekadres:Schiebroekstraat 1, 2729 LR Zoetermeer
Postadres:Linieschans 78, 2728 GD Zoetermeer
Telefoon:06-11653972
E-mail:info@perron1zoetermeer.nl
Website:www.perron1zoetermeer.nl
Bestuur:Bekijk de bestuurssamenstelling
Verslag van de activiteiten:Bekijk het verslag van de activiteiten
Financiële verantwoording:Bekijk de financiele verantwoording