Waar is het feestje? Hier!

Gekleurde vlaggetjes voor het raam! Is er een feestje in de buurt? Waar is dat Feestje?

Even kijken.. er hangt een QR code. Deze code stuurt je naar een pagina over een feest waar je ook aan mee kan doen. Het is een feest voor iedereen! Je kan een feestje geven voor een ander door hoop, liefde, creativiteit of aandacht door te geven in de vorm van bijvoorbeeld een gedicht, een liedje, een taart, recept, bloem etc.

Welk team weet de meeste hoop te verspreiden in Zoetermeer?  Een veldboeket voor je buren, bel aan een geef ze het cadeau. Met een hoopvolle boodschap erbij natuurlijk “Hou vol mensen! We denken aan jullie!

Timo Hagendijk vertelt je meer over deze actie in het volgende filmpje

Wil je meedoen? Meld je dan aan op: waarishetfeest.je

Bij het inscannen van de QR code zul je ook ontdekken wat de betekenis van Pinksteren is. Een feest van Hoop!

Activiteiten weer langzaam opgestart

Nu de maatregelen weer wat meer versoepeld worden, zijn we weer gedeeltelijk gestart met activiteiten. De wekelijkse inloopmomenten op dinsdag, donderdag en vrijdag zijn weer hervat. Ook de wekelijkse Perronmeetings gaan zowel live (max 30 pers) als online door, ook gaan de 55+ wandelactiviteiten door. Daarnaast kan er door 55-plussers bij Fred Cammeraat weer voor de lunch op de woensdag aangemeld worden.

Nadere informatie vindt u in de agenda.

Kerstwens vanuit Perron 1

Een bewogen jaar ligt achter ons en de komende kerstdagen en het nieuwe jaar liggen in het verschiet. Het was een jaar van improviseren, aanpassen van activiteiten en op gastlocaties en daarnaast onderhouden van de persoonlijke kontakten via de digitale weg of per telefoon. Soms ook de wijk in met coronaproof activiteiten met o.a. de bakfiets. Ook intensivering van de samenwerking met Perron Centrum kreeg gestalte onder de naam Perron Oosterheem en is volop in ontwikkeling. We hopen dat er in het nieuwe jaar weer ruimte zal komen om jullie veel meer live te kunnen ontmoeten. We kijken er naar uit! Kijk hiervoor regelmatig op deze nieuwe website van perronoosterheem.nl. Voor nu wensen we vanuit locatie Perron 1 iedereen goede kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. Dat het Licht van Kerst ook zal blijven schijnen in 2021 voor de bewoners van Oosterheem!

Samen verder

Samen verder: twee Perrons, één missie

1 maart 2020 • Buurtpastor en pionier Timo Hagendijk en missionair opbouwwerker Jacqueline Gravesteijn slaan de handen ineen. Hun plannen en activiteiten voor de wijk bundelen ze voortaan onder één noemer: Perron Oosterheem.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is TimoJacqueline.png

Nauw contact
Vanaf het moment dat Timo vorig jaar als pastor-pionier bij Perron Centrum kwam werken, heeft hij nauw contact met Jacqueline, die zich al langer inzet als missionair opbouwwerker voor Perron 1 aan de andere kant van Oosterheem. Allebei zijn ze gedreven en gemotiveerd, ze vinden elkaar voor hun ‘missie in de wijk’.
Samen met de missionaire taakgroepen en de Perron-teams hebben zij de afgelopen tijd uitgebreid overlegd: waar staan we eigenlijk, voor wie werken we, wat hebben we bereikt, en vooral: wat willen we in de toekomst?

Eigen karakter
Is het niet jammer dat er pioniersplekken zoals de Perrons nodig zijn? Zou het niet mooier zijn als dat werk vanuit gewone kerken gedaan kon worden?
Timo veert op. ‘Nee, juist niet! Ik ben blij met die pioniersplekken, met hun eigen, aparte karakter! We zeggen vaak te makkelijk: jullie zijn allemaal welkom in de kerk en we zijn hier allemaal gelijk, maar in de praktijk werkt dat niet zo. Verschillende groepen spreken een verschillende taal, maken zich over andere dingen druk. Wanneer je dat niet ziet, loop je het gevaar dat de mensen die je oprecht welkom heette, zo weer weg zijn.’

Versterken en aanvullen
‘Er zijn wel accentverschillen’, legt Timo uit. ‘Perron 1 is een diaconaal, Perron Centrum een missionair ontmoetingscentrum. Maar in de praktijk loopt het door elkaar. Diaconaal werk heeft missionaire aspecten, en andersom ook! Perron Centrum organiseert bijvoorbeeld elke zondag Perronmeetings in de bovenzaal van de Oosterkerk, duidelijk een missionaire activiteit, maar doordeweeks is er ook een workshop als Haren vlechten voor jonge meiden. Daar gaan we niet evangeliseren. Wel vertellen we wie we zijn: een groep christenen die het goede willen voor de mensen van deze wijk.’
‘Dat werkt op Perron 1 ook zo’, zegt Jacqueline. ‘Wij organiseren goedkope of gratis activiteiten, zoals ontmoetingsmaaltijden voor mensen met weinig geld. In gesprekken met bezoekers komen we sociale problemen op het spoor. We proberen daar dan hulp voor in te schakelen. Maar mensen weten dat we ‘van de kerk’ zijn, en tijdens ontmoetingen ontstaan er soms opeens heel mooie en open gesprekken.’

‘Mensen weten dat we van de kerk zijn’

Timo en Jacqueline willen zo samenwerken, dat beide werksoorten elkaar versterken en aanvullen. ‘Zo ontstaat er een mooi palet van missionair en diaconaal pionierswerk, voor een breed publiek in de wijk!’, zegt Jacqueline en Timo vult aan: ‘Als ontmoetingscentrum wil je ook een plek zijn waar mensen een gemeenschap vormen, voor elkaar zorgen en met elkaar praten over hun levensvragen.’

‘Voor elkaar zorgen en praten over levensvragen’

Plannen genoeg
‘Plannen genoeg voor het nieuwe seizoen’, zegt Jacqueline, ‘maar we houden er rekening mee dat in september de corona oplaait.’ Vooral voor Jacqueline is dat lastig, omdat zij werkt vanuit zorginstellingen met kwetsbare cliënten. ‘We moeten soepel omgaan met onze plannen’, stelt ook Timo. ‘We beginnen weer met de gezamenlijke lunches op woensdagmiddag, maar als dat opnieuw onmogelijk wordt, gaan we natuurlijk weer maaltijden aan huis uitdelen!’

• Mieke Brak