Programma Stille Week en Pasen

Een hele week even niet vergaderen en overleggen, hollen, vliegen en maar weer doorgaan. Nee we richten ons op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maak je tijd vrij en doe als het even kan elk moment mee, zodat de boodschap van Pasen nog meer dan anders wellicht bij je binnenkomt. 

2 april 17.00 – 18.15 uur Passiedienst
Als opmaat naar de Stille Week wordt er op Palmzondag een Passiedienst gehouden. Aan deze bijzondere dienst zal een gelegenheidskoor meewerken o.l.v. Johan van Oeveren. Ds. Pieter Baas zal de verbindende teksten spreken. 

3 – 5 april 19.30 – 20.15 uur Vesper
Van maandag tot en met woensdag is er elke avond een vesper. Stap even uit het lawaai en de drukte van alledag en volg Jezus op zijn Via Dolorosa aan de hand van passages uit het Lukasevangelie. De vespers kenmerken zich door een verstilde sfeer, omlijst met muziek, zang en gebed. 

6 april 19.30 – 20.45 uur Witte Donderdag – Maaltijd van Jezus
Jezus zegt onderweg naar Golgotha: ‘huil niet om Mij’. Een opmerkelijke uitspraak voor Iemand die weet dat Hij binnenkort aan het kruis geslagen zal worden. Op deze Witte Donderdag komen we in een vesperdienst samen, waar we ook het Heilig Avondmaal vieren. Ds. Pieter Baas en missionair pionier Timo Hagendijk zullen de vesperdienst leiden. 

7 april 19.30 – 20.45 uur Goede Vrijdag
De dag dat Jezus sterft aan het kruis is een zwarte bladzijde. Toch noemen we deze dag ‘Goede Vrijdag’ omdat Jezus’ dood niet zinloos is geweest. Zijn dood betekent voor ons namelijk redding en leven. Ds. Pieter Baas en Timo Hagendijk zullen de dienst verzorgen. 

8 april 19.30 – 20.30 Stille Zaterdag vesper m.m.v. Worship
En toen werd het stil. Doodstil. Op sabbat werd er gerouwd en gerust. We kijken in deze vesper terug op Jezus sterven o.a. door een kruis in de kerk te dragen. Maar kijken ook vooruit. Hij deed dit om ons een toekomst vol van hoop te geven. De dood moet zwijgen. Om stil van te worden op stille zaterdag. Maar ook om van te zingen.

9 april 10.00 en 17.00 uur Paasdienst of Paasmeeting en Hart4U
Vandaag is het feest. Jezus is werkelijk opgestaan. Daardoor kan Hij zomaar naast je lopen. maar herken je Hem dan ook? Daarover gaat het zowel in de kerkdienst waar ds Pieter Baas voorgaat als in de Perronmeeting waar Timo Hagendijk de spreker is. Ook zullen we met elkaar mooie Paasliederen zingen m.m.v. een aantal muzikanten en zangers. ‘s Middags is er een Hart4U-dienst met Theo Vreugdenhil en muzikale inbreng van de band. 

Kerstwens vanuit Perron 1

Een bewogen jaar ligt achter ons en de komende kerstdagen en het nieuwe jaar liggen in het verschiet. Het was een jaar van improviseren, aanpassen van activiteiten en op gastlocaties en daarnaast onderhouden van de persoonlijke kontakten via de digitale weg of per telefoon. Soms ook de wijk in met coronaproof activiteiten met o.a. de bakfiets. Ook intensivering van de samenwerking met Perron Centrum kreeg gestalte onder de naam Perron Oosterheem en is volop in ontwikkeling. We hopen dat er in het nieuwe jaar weer ruimte zal komen om jullie veel meer live te kunnen ontmoeten. We kijken er naar uit! Kijk hiervoor regelmatig op deze nieuwe website van perronoosterheem.nl. Voor nu wensen we vanuit locatie Perron 1 iedereen goede kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. Dat het Licht van Kerst ook zal blijven schijnen in 2021 voor de bewoners van Oosterheem!

Samen verder

Samen verder: twee Perrons, één missie

1 maart 2020 • Buurtpastor en pionier Timo Hagendijk en missionair opbouwwerker Jacqueline Gravesteijn slaan de handen ineen. Hun plannen en activiteiten voor de wijk bundelen ze voortaan onder één noemer: Perron Oosterheem.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is TimoJacqueline.png

Nauw contact
Vanaf het moment dat Timo vorig jaar als pastor-pionier bij Perron Centrum kwam werken, heeft hij nauw contact met Jacqueline, die zich al langer inzet als missionair opbouwwerker voor Perron 1 aan de andere kant van Oosterheem. Allebei zijn ze gedreven en gemotiveerd, ze vinden elkaar voor hun ‘missie in de wijk’.
Samen met de missionaire taakgroepen en de Perron-teams hebben zij de afgelopen tijd uitgebreid overlegd: waar staan we eigenlijk, voor wie werken we, wat hebben we bereikt, en vooral: wat willen we in de toekomst?

Eigen karakter
Is het niet jammer dat er pioniersplekken zoals de Perrons nodig zijn? Zou het niet mooier zijn als dat werk vanuit gewone kerken gedaan kon worden?
Timo veert op. ‘Nee, juist niet! Ik ben blij met die pioniersplekken, met hun eigen, aparte karakter! We zeggen vaak te makkelijk: jullie zijn allemaal welkom in de kerk en we zijn hier allemaal gelijk, maar in de praktijk werkt dat niet zo. Verschillende groepen spreken een verschillende taal, maken zich over andere dingen druk. Wanneer je dat niet ziet, loop je het gevaar dat de mensen die je oprecht welkom heette, zo weer weg zijn.’

Versterken en aanvullen
‘Er zijn wel accentverschillen’, legt Timo uit. ‘Perron 1 is een diaconaal, Perron Centrum een missionair ontmoetingscentrum. Maar in de praktijk loopt het door elkaar. Diaconaal werk heeft missionaire aspecten, en andersom ook! Perron Centrum organiseert bijvoorbeeld elke zondag Perronmeetings in de bovenzaal van de Oosterkerk, duidelijk een missionaire activiteit, maar doordeweeks is er ook een workshop als Haren vlechten voor jonge meiden. Daar gaan we niet evangeliseren. Wel vertellen we wie we zijn: een groep christenen die het goede willen voor de mensen van deze wijk.’
‘Dat werkt op Perron 1 ook zo’, zegt Jacqueline. ‘Wij organiseren goedkope of gratis activiteiten, zoals ontmoetingsmaaltijden voor mensen met weinig geld. In gesprekken met bezoekers komen we sociale problemen op het spoor. We proberen daar dan hulp voor in te schakelen. Maar mensen weten dat we ‘van de kerk’ zijn, en tijdens ontmoetingen ontstaan er soms opeens heel mooie en open gesprekken.’

‘Mensen weten dat we van de kerk zijn’

Timo en Jacqueline willen zo samenwerken, dat beide werksoorten elkaar versterken en aanvullen. ‘Zo ontstaat er een mooi palet van missionair en diaconaal pionierswerk, voor een breed publiek in de wijk!’, zegt Jacqueline en Timo vult aan: ‘Als ontmoetingscentrum wil je ook een plek zijn waar mensen een gemeenschap vormen, voor elkaar zorgen en met elkaar praten over hun levensvragen.’

‘Voor elkaar zorgen en praten over levensvragen’

Plannen genoeg
‘Plannen genoeg voor het nieuwe seizoen’, zegt Jacqueline, ‘maar we houden er rekening mee dat in september de corona oplaait.’ Vooral voor Jacqueline is dat lastig, omdat zij werkt vanuit zorginstellingen met kwetsbare cliënten. ‘We moeten soepel omgaan met onze plannen’, stelt ook Timo. ‘We beginnen weer met de gezamenlijke lunches op woensdagmiddag, maar als dat opnieuw onmogelijk wordt, gaan we natuurlijk weer maaltijden aan huis uitdelen!’

• Mieke Brak