Digitale Huiswerkbegeleiding (10-14 jaar)

Heb je moeite met je rekentoetsen, wiskunde, aardrijkskunde of een ander vak?

Vind je begrijpend lezen lastig?

Kun je wel een beetje hulp daarbij gebruiken?

Dan is er bij Perron 1 de mogelijkheid om daarbij wekelijks op een af te spreken tijdstip digitaal via whatsapp hulp te krijgen van enkele vrijwilligers. Je appt je huiswerk d.m.v. een foto van de te behandelen bladzijde of toets en dan bellen we jou en spreken dit samen door of geven uitleg. Als Covid- 19 onder controle is zal dit op termijn weer op locatie plaats gaan vinden op de dinsdagmiddag tussen 16.00 uur en 17.30 uur.

Vooraf vind er een kort intakegesprek plaats met je ouders of verzorgers. 

Kosten: inschrijfgeld eenmalig €5,00 en daarna een strippenkaart met 8 x voor 5 euro.

Je kunt je aanmelden bij Jacqueline via info@perron1zoetermeer.nl of tel: 06-11653972. Als er nog geen plaats is kom je op een wachtlijst te staan.